10. Eset

Owner: metszetszeminarium_2017
Macro description: Bemutatja: Dr. Kiss András

Micro description: 
Clinical diagnosis: 13 éves lány, máj vastagtű biopszia. Anamnézisében Turner sy., v. portae thrombosis/agenesia. 4 éves korában májenzim eltérések, oesophagus varicositas miatt vastagtű biopszia: dg. microvesicularis steatosis, cirrhosis nem volt észlelhető. A gyermek az elmúlt években gondozás alatt áll portalis hypertonia és kialakuló cirrhosis miatt. Jelenleg képalkotóval a cirrhotikus májban 2 malignitásra gyanús góc látszik, ezekből történt vastagtű biopszia.

Consensus disgnosis: